Klimatjek

Airconditiontjek og service

Det er sundt fornuft for dig og din familie

Et klimaanlæg skal vedligeholdes for at fungere effektivt og konstant kunne køle vognens kabine. Et anlæg, der ikke fungerer eller er dårligt vedligeholdt går nemmere i stykker og kan påføre passagerer fysiske gener pga. dårlig luft og bakterier.

Ved regelmæssig tjek og service af din aircondition ved Kolind Autocenter, kan risikoen for, at anlægget svigter, reduceres betydeligt. Hvert år forsvinder ca. 10 % af det kølemiddel, der befinder sig i kredsløbet, ved fordampning gennem slanger og samlinger. Det medfører nedsat ydeevne og kan forårsage alvorlige kompressorskader med store reparationsudgifter til følge. Derfor er det meget vigtigt af få TJEKKET og SERVICERET klimaanlægget.

Hos Hella Service Partner værksteder anbefaler vi normalt tjek af airconditionanlæg minimum én gang årligt og airconditionservice minimum hvert andet år. Det forlænger anlæggets levetid, og du undgår samtidig lugtgener. Vi anbefaler også et større service på dit anlæg hvert andet år.

Ved et airconditiontjek / service foretager vi:

Airconditiontjek:

  • Visuel kontrol af alle komponenter
  • Funktions- og ydelseskontrol
  • Desinficering af fordamperen om nødvendigt

Airconditionservice:

  • Udskiftning af kølemiddel
  • Tæthedskontrol
  • Udskiftning af kabinefilter om nødvendigt
  • Visuel kontrol af alle komponenter
  • Funktions- og ydelseskontrol
  • Desinficering af fordamperen om nødvendigt

Kom ind og få en snak om dit klimaanlæg, næste gang du lægger vejen forbi Kolind Autocenter.